eDokument Portal

Zahtev za novi korinisčki nalogPodaci o pravnom licu


Zahtev za omogućavanje prava pristupa


Prava pristupa:


Reload Captcha
Opšti uslovi poslovanja
Pravila rada eDokumemngt sistema kao i prava i obaveze svih učesnika u razmeni dokumenata možete pročitati u Opštim uslovima poslovanja.
Opšti uslovi poslovanja. Preuzmi
dokument...


Za omogućavanje prijema dokumenata putem eDokument sistema, neophodno je popuniti Pristupni obrazac i dostaviti potpisan priemrak na adresu edokument.podrska@aserta.rs. Ova usluga je besplatna. Pristupni obrazac možete preuzeti ovde:
Pristupni obrazac u PDF formatu. Preuzmi
dokument...

Pristupni obrazac u DOCX formatu. Preuzmi
dokument...


Unapred popunjen pristupni obrazac možete preuzeti nakon popunjavanja forme "Zahtev za novi korisnički nalog" Ukoliko želite da sistem koristite za potpisivanje, slanje i praćenje statusa dokumenata, neophodno je popuniti Prilog A uz Pristupni obrazac. Komercijalni uslovi su sastavni deo Priloga A. Prilog A možete preuzeti ovde:
Prilog A uz Pristupni obrazac u PDF formatu. Preuzmi
dokument...

Prilog A uz Pristupni obrazac u DOCX formatu. Preuzmi
dokument...


Za više informacija u vezi izbora paketa navedenih u Prilogu A kao i drugih detalja korišćenja PoliSign usluge možete kontaktirati izabranog distributera Perihard inženjering ili nas možete pitati direktno:


Aserta doo
Đorđa Stanojevića 9
Beograd
email: e-dokument@aserta.rs

Da svaki otisak više vredi
Perihard inženjering doo
Tabanovačka 27
Beograd
email: prodaja@perihard.com