eDokument - od 01. juna nova usluga:Štampa, potpisivanje, slanje do zaposlenog i evidentiranje uručenja su se teško mogli završiti za 5 minuta po zaposlenom. Trošilo se blizu 250 čovek sati samo na proces izdavanja obračunskih listića.

"eIsplatni listići" se implementira u svega nekoliko dana, podržava potpisivanje kvalifikovanim potpisom i pruža dokaz o prijemu isplatnog listića! Podrška za ceo proces, bez kompromisa!

Da li je dokaz o prijemu i potpis na listiću zaista neophodan?

Poslodavac je dužan da zaposlenom prilikom svake isplate zarade i naknade zarade dostavi obračun. Ipak, dokle god isplaćuje zarade redovno, ovo može organizovati bez overe (za dokaz o prijemu nisma siguran, neki pravnik bi mogao da pomogne). Sa druge strane, čim se stvori situacija da zarada kasni makar u jednom delu, stvara se i obaveza poslodavca:

 • da zaposlenom dostavi overen/potpisan obračunski list
 • da pribavi dokaz o uručenju potpisanog obračunskog lista

U praksi se najčešće teži uspostavljanju celog procesa dostave, sa sve potvrdom o prijemu, nakon čega se odustaje od delova procesa koji predstavljaju neizdrživ udar na raspoložive resurse.

Sa našim rešenjem se po prvi put može uspostaviti kompletan proces, bez kompromisa, uz smanjenje opterećenja zaposlenih koji ga realizuju!

eDokument loginPostavi novu lozinku ->

Datum: 25.10.2020
Registrovanih pravnih lica: 1985
eDokument PoliSign - sigurniji, brži, pouzdaniji način…

Izdavanje elektronskih dokumentata (faktura, knjižnih pisama, izvoda otvorenih stavki…) je sada jednostavnije, pouzdanije i sigurnije od izdavanja papirnih dokumenata! Pošaljite elektronski potpisane dokumente i pratite njihov status u tri jednostavna koraka korišćenjem eDokument PoliSign aplikacije:

 1. Dokumente pošaljite na štampu na virtuelni štampač koji ćemo Vam instalirati (generiše PDF fajlove umesto štampe na papiru)
 2. eDokument PoliSign aplikacija će Vam omogućiti masovnu obradu dokumenata (automatsko adresiranje i masovno potpisivanje)
 3. Na klik pošaljite sve dokumente i pratite njihov status u realnom vremenu (poslat –> čeka na preuzimanje –> uručen –> obostrano potpisan)

Unapređenje radnog procesa, kontrola, jednostavnost korišćenja bez povećanja troškova poslovanja!

Iskoračite u izdavanje elektronskih dokumenata odmah. Implementacija u jednom danu, podržana integracija sa bilo kojim IT sistemom koji već koristite i lako usvajanje Vam omogućavaju da u roku od svega nekoliko dana izdate svoje prve elektronske dokumente.

Pogledajte jednostavnost sistema na primeru obrade i potpisivanja ulaznih knjižnih pisama:


Kontakt
Za informacije o našim uslugama, podršku i pomoć u radu nam pošaljte email ili pozovite naš korisnički servis.

Đorđa Stanojevića 9/45, 11070 Novi Beograd

Adresa sedišta

Vladimira Popovića 6-8, 11070 Novi Beograd

Adresa poslovnice

011/400-2385

Kontakt telefon

edokument.podrska@aserta.rs

Korisnička podrška
Po prijemu poruke ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

NOVOSTI


Novo - eIsplatni listići

Sistem za internu dostavu dokumenata

01.06.2019 - eIsplatni listić

Na platformi eDokument PoliSign, od 01. juna 2019 je u ponudi rešenje za internu dostavu potpisanih dokumenata Vašim zaposlenima:

 • Da li dostavljate svojim zaposlenima isplatne listiće svaki mesec?
 • Da li su dokumenta koja su primili potpisana/overena?
 • Da li imate dokaz o prijemu od strane svakog zaposlenog?
 • Da li želite da ceo ovaj proces završite u svega nekoliko klikova?

Ako pođemo od pretpostavkje da neko može za samo 5 minuta da odštampa, adresira, pronađe zaposlenog, uruči mu kovertu sa isplatnim listićem, uzme mu potpis kojim potvrđuje prijem, dolazimo do interesantne matematike.


Sistem od 450 zaposlenih troši 37.5 čovek sati samo na dostavu isplatnih listića! Ukoliko sistem ima udaljene lokacije ovaj broj se dramatično uvećava.

Da li ste znali da štampa jednog isplatnog listića košta minimalno 6 dinara?


Probajte

i završite proces u svega par sati!

Partneri

Korak bliže korisnicima

Ukoliko ste zainteresovani za uslugu eDokument, rado ćemo Vam organizovati prezentaciju i postaviti potpuno funkcionalan demo sistem. Za sve detalje i informacije kontaktirajte nas direktno ili kontaktirajte partnera i ovlašćenog distributera ove usluge
Novi partneri

Potpisan je Ugovor o partnerstvu i distribuciji eDokument PoliSign sistema sa Perihard inženjering doo, domaćom kućom koja je godinama unazad davala značajan doprinos zelenom poslovanju i optimizacijama poslovnih procesa.

Kontakti

Aserta doo
Đorđa Stanojevića 9
Beograd
email: edokument@aserta.rs

Da svaki otisak više vredi
Perihard inženjering doo
Tabanovačka 27
Beograd
email: prodaja@perihard.com
Najave

Od 01.06.2019 u ponudi eIsplatni listići


RESURSI


eDokument PoliSign instalacija
NAPOMENA: ukoliko na računaru nemate .Net 4.5, preuzmite ga ovde. Source možete preuzeti sa ove adrese

 • Pokrenite instalaciju ovde: Instaliraj
  PoliSign...
 • Nakon preuzimanja fajla "eDokumentPoliSign.application" izaberite "Keep"
 • Pokrenite preuzeti fajl

NAPOMENA:
Na upozorenju koje će pokazati Windows "Smart Screen" (slika ispod) izaberite "More info" i odobrite izvršenje aplikacije:

Smart Screen

Izaberite "More info" i dozvolite aplikaciji da se instaliraNakon preuzimanja podesite u aplikaciji u "Settings" delu osnovne parametre

Osnovna podešavanja

Ukoliko nemate pretplatu na neki kvalifikovani server za vremenske žigove,
možete testirati potpisivanje sa vremenskim žigom koristeći testni server PTT (nije kvalifikovani time stamp server).

Korisnička uputstva

Formulari i dokumentacija
Pravila rada eDokumemngt sistema kao i prava i obaveze svih učesnika u razmeni dokumenata možete pročitati u Opštim uslovima poslovanja.
Opšti uslovi poslovanja. Preuzmi
dokument...


Za omogućavanje prijema dokumenata putem eDokument sistema, neophodno je popuniti Pristupni obrazac i dostaviti potpisan priemrak na adresu edokument.podrska@aserta.rs. Ova usluga je besplatna. Pristupni obrazac možete preuzeti ovde:
Pristupni obrazac u PDF formatu. Preuzmi
dokument...

Pristupni obrazac u DOCX formatu. Preuzmi
dokument...


Unapred popunjen pristupni obrazac možete preuzeti nakon popunjavanja forme "Zahtev za novi korisnički nalog" Za dodavanje ili gašenje korisničkih naloga kao i za promenu prava pristupa i omogućavanje pristupa PoliSIgn aplikaciji, neophodno je popuniti Zahtev za izmenom korisničkih prava i dostaviti potpisan priemrak na adresu edokument.podrska@aserta.rs. Obrazac možete preuzeti ovde:
Promena korisničkih prava u PDF formatu. Preuzmi
dokument...

Promena korisničkih prava u DOCX formatu. Preuzmi
dokument...


Ukoliko želite da sistem koristite za potpisivanje, slanje i praćenje statusa dokumenata, neophodno je popuniti Prilog A uz Pristupni obrazac. Komercijalni uslovi su sastavni deo Priloga A. Prilog A možete preuzeti ovde:
Prilog A uz Pristupni obrazac u PDF formatu. Preuzmi
dokument...

Prilog A uz Pristupni obrazac u DOCX formatu. Preuzmi
dokument...

Sertifikati

Da bi vaš računar prepoznao kvalifikovane potpise kao ispravne, neophodno je da instalirate takozvane "root" sertifikate naših ovlašćenih sertifikacionih tela. Možete ih preuzeti sa njihovih oficijalnih sajtova ili sa sledećih linkova:


Uputstvo za instalaciju Root sertifikata:


Preuzmite sertifikat i pokrenite ga. Otvoriće vam se Windows prozor za instaliranje sertifikata. Pratite uputstva.

Nakon "Install certificate" umesto opcije Automatically select ... izaberite opciju Place all certificates in the following store.
Tu je potrebno izabrati "Trusted root cert Authorities" i sve potvrditi sa YES do kraja