eDokument

Sigurniji, brži, pouzdaniji način…

Izdavanje elektronskih dokumentata (faktura, knjižnih pisama, izvoda otvorenih stavki…) je sada jednostavnije, pouzdanije i sigurnije od izdavanja papirnih dokumenata! Pošaljite elektronski potpisane dokumente i pratite njihov status u tri jednostavna koraka korišćenjem eDokument PoliSign aplikacije:

 1. Dokumente pošaljite na štampu na virtuelni štampač koji ćemo Vam instalirati (generiše PDF fajlove umesto štampe na papiru)
 2. eDokument PoliSign aplikacija će Vam omogućiti masovnu obradu dokumenata (automatsko adresiranje i masovno potpisivanje)
 3. Na klik pošaljite sve dokumente i pratite njihov status u realnom vremenu (poslat –> čeka na preuzimanje –> uručen –> obostrano potpisan)

Unapređenje radnog procesa, kontrola, jednostavnost korišćenja bez povećanja troškova poslovanja!

Iskoračite u izdavanje elektronskih dokumenata odmah. Brza implementacija, podržana integracija sa bilo kojim IT sistemom koji već koristite i lako usvajanje Vam omogućavaju da u roku od svega nekoliko dana izdate svoje prve elektronske dokumente.

eDokument loginPostavi novu lozinku ->

Datum: 17.06.2019
Registrovanih pravnih lica: 1110
Tok podataka ili tok dokumenata?

Terminološke dileme

EDI:

Electronic Data Interchange ili
Electronic Documents Interchange?

Po svojoj definiciji, EDI je Electronic Data Interchange i kao takav nema nikakve veze sa razmenom samih dokumenata u smislu originala koji su potpisani i koji se arhiviraju.


eDokument se ne takmiči sa uslugama EDI provajdera, već im je prirodna dopuna!


DDS:

Document Delivery Service

DDS su usluge specijalizovane za prenos dokumenta do krajnjeg korisnika.

eDokument nije EDI

Sistem specijalizovan za prenos dokumenata

eDokument je sistem specijalizovan da razmenu dokumenata i kao takav bi mogao biti svrstan u DDS sisteme (Document Delivery Service)..


Dodatno, eDokument je specijalizovan za podršku procesu razmene dokumenata koji zahtevaju da budu potpisani od strane ovlašćenog lica. Tako je pogodan i za ugovore, izvode otvorenih stavki i druge dokumente koji se ne mogu formalizovati do nivoa skupa podataka.


Fokusirani na izazov povezivanja IT sistema (automatizacija razmene podataka), godinama unazad je zapostavljen rad na unapređenju sistema za razmenu zvaničnih dokumenata između - ljudi. eDokument PoliSign sistem pokušava da unapredi ovaj segment poslovanja.

NOVOSTI


Nova verzija eDokument sistema

Nova verzija eDokument

26.11.2018 - novi eDokument PoliSign

Razvojni tim Aserte je publikovao novu verziju eDokument PoliSign aplikacije koja Vam kao glavna unapređenja donosi:

 • Novi slotovi dokumenata - Omogućena je razmena dokumenata tipa Povrati (knjižna pisma po osnovu povrata su razdvojena od ostalih knjižnih pisama)
 • Dodat status/direktorijum "Primljeni - nepotpisani" u slotu dokumenata tipa IOS
 • U direktorijumu “Primljeni-nepotpisani” za sve tipove dokumenata - dodato generisanje potvrde prijema i za dokumente sa neuspešno verifikovanim potpisima
 • Otklonjen bug koji je uzrokovao sporo zatvaranje aplikacije
 • Doradjeni bezbedonosni mehanizmi, unapređeno logovanje, dodat ispis verzije aplikacije
 • Ugrađena podrška ze pomoć daljinskim pristupom
Novi partneri

Korak bliže korisnicima

Ukoliko ste zainteresovani za uslugu eDokument, rado ćemo Vam organizovati prezentaciju i postaviti potpuno funkcionalan demo sistem. Za sve detalje i informacije kontaktirajte nas direktno ili kontaktirajte partnera i ovlašćenog distributera ove usluge
Novi partneri

Potpisan je Ugovor o partnerstvu i distribuciji eDokument PoliSign sistema sa Perihard inženjering doo, domaćom kućom koja je godinama unazad davala značajan doprinos zelenom poslovanju i optimizacijama poslovnih procesa.

Kontakti

Aserta doo
Đorđa Stanojevića 9
Beograd
email: edokument@aserta.rs

Da svaki otisak više vredi
Perihard inženjering doo
Tabanovačka 27
Beograd
email: prodaja@perihard.com
Najave

eRegistrator

U susret potrebi da sve elektronske dokumente, bez obzira kako ste ih primili, bezbedno odložite, čuvate i lako pretražujete

Intezivirani su radovi na razvoju eRegistratora !


Nova usluga će Vam omogućiti da vaša elektronska arhiva bude u potpunosti usklađena sa Zakonom. Omogućiće Vam da sve svoje elektronske dokumente odlažete, čuvate i pretražujete u novom elektronskom registratoru.

RESURSI


eDokument PoliSign instalacija
NAPOMENA: ukoliko na računaru nemate .Net 4.5, možete ga preuzeti sa ove adrese

 • Pokrenite instalaciju ovde: Instaliraj
  PoliSign...
 • Nakon preuzimanja fajla "eDokumentPoliSign.application" izaberite "Keep"
 • Pokrenite preuzeti fajl

NAPOMENA:
Na upozorenju koje će pokazati Windows "Smart Screen" (slika ispod) izaberite "More info" i odobrite izvršenje aplikacije:

Smart Screen

Izaberite "More info" i dozvolite aplikaciji da se instaliraNakon preuzimanja podesite u aplikaciji u "Settings" delu osnovne parametre

Osnovna podešavanja

Ukoliko nemate pretplatu na neki kvalifikovani server za vremenske žigove,
možete testirati potpisivanje sa vremenskim žigom koristeći testni server PTT (nije kvalifikovani time stamp server).

Korisnička uputstva

Opšti uslovi poslovanja
Pravila rada eDokument sistema kao i prava i obaveze svih učesnika u razmeni dokumenata možete pročitati u objavljenim Opštim uslovima poslovanja

Kontakt
Za podršku, pomoć u radu, prijavu problema ili reklamaciju nam pošaljte email pozovite naš korisnički servis.

Đorđa Stanojevića 9/45, 11070 Novi Beograd

Adresa sedišta

Vladimira Popovića 6-8, 11070 Novi Beograd

Adresa poslovnice

011/400-2385

Kontakt telefon

edokument.podrska@aserta.rs

Korisnička podrška
Po prijemu poruke ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.
Sertifikati

Da bi vaš računar prepoznao kvalifikovane potpise kao ispravne, neophodno je da instalirate takozvane "root" sertifikate naših ovlašćenih sertifikacionih tela. Možete ih preuzeti sa njihovih oficijalnih sajtova ili sa sledećih linkova:


Uputstvo za instalaciju Root sertifikata:


Preuzmite sertifikat i pokrenite ga. Otvoriće vam se Windows prozor za instaliranje sertifikata. Pratite uputstva.

Nakon "Install certificate" umesto opcije Automatically select ... izaberite opciju Place all certificates in the following store.
Tu je potrebno izabrati "Trusted root cert Authorities" i sve potvrditi sa YES do kraja